Darowizna dla placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "WIOSNA" w Krzydlinie Małej

W ośrodku przebywa stale 50 dzieci. Najmłodsi to kilkudniowe noworodki, które matki po urodzeniu
zostawiają w szpitalach na terenie Dolnego Śląska. Górna granica wieku podopiecznych wynosi 13 lat.
Remont dachu to jedna z pilniejszych potrzeb.

Na ten cel zorganizowaliśmy charytatywny koncert “Kolędy i Pastrałki”, po którym zebraliśmy 10 000 Sek.
W sumie nasza organizacja przekazała 8 000 zł na remont dachu w Krzydlinie Małej.
Dziękujemy Wszystkim za piękny dar serca.